Trwa ładowanie proszę czekać ...

Czego w regulaminie sklepu internetowego być nie powinno?

10 listopada 2017

Od 25 grudnia 2014 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o prawach konsumenta. Nakłada ona nowe obowiązki na właścicieli e-sklepów, szczególnie te informacyjne. Trzeba więcej informować, częściej i na wcześniejszym etapie. Termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do 14 dni. Ale jakie zapisy nie powinny znaleźć się w twoim regulaminie?

Czego w regulaminie być nie powinno a nawet być nie może?

Opisy, zdjęcia i dane techniczne:

 • nie można zastrzegać prawa do błędu w opisie oraz w danych technicznych;

 • nie można zastrzegać prawa do różnicy pomiędzy zdjęciem a sprzedawanym produktem;

 • nie można wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy;

 • w razie błędu kupujący ma prawo do roszczenia ze względu na niezgodność towaru z umową.

Dostawa, czas i odpowiedzialność za nie:

 • nie można domagać się spisania protokołu szkody;

 • nie można uwarunkowywać przyjęcia reklamacji przedstawieniem protokołu szkody;

 • nie można wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności sklepu za czas dostawy;

 • nie można wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności sklepu za szkodę powstałą do momentu dostarczenia produktu klientowi.

Odpowiedzialność sklepu:

 • nie można wyłączać ani ograniczać odpowiedzialności sklepu jeśli prawo takową przewiduje;

 • w razie poniesienia przez sklep straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, właścicielom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania od winowajców;

 • nagroda jest zrównana w prawach do reklamacji z zakupionym w sklepie internetowym towarem.

Reklamacje i zwroty:

 • nie można potrącać kosztów manipulacyjnych;

 • nie można wymagać dołączenia dowodu zakupu;

 • nie można domagać się spełniania innych warunków niż ustawowe;

 • nie można wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;

 • nie można wymagać zwrotu produktu bez śladów użytkowania;

 • nie można wydłużać ustawowych terminów;

 • nie można kreować praw naruszających prawa konsumenckie;

 • nie można ograniczać prawa do reklamacji;

 • nie można ograniczać swojej odpowiedzialności w procesie reklamacji;

 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie, w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy.

Zmiana regulaminu lub elementów umowy:

 • nie można zmieniać postanowień

 • nie można zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany;